IK BEN BOOS.

Vrolikstraat

Jan was ontevreden over een aantal gelaserde paneeltjes betreffende de nummers 102-104.

Ik heb de CAD tekeningen aangepast en hij heeft nieuwe paneeltjes laten laseren.

Met name het verschil tussen lijngraveren en vlakgraveren is een beetje moeizaam.

Je moet namelijk rekening houden met 2 criteria

1) De naam van de layer.

  • Lijngraveren
  • Vlakgraveren
  • Lijnsnijden

2) De kleur van de layer.

Bij Lijngraveren gebruik je rood (rgb 255,0,0), maar bij Vlakgaveren gebruik je mangenta (rgb 255,0,255).
Lijnsnijden is blauw (rgb 0,0,255).

De kleur grijs (rgb 128,128,128) wordt genegeerd, die kun je gebruiken om aantekeningen op de tekening te plaatsen.

Als óf de naam van de layer óf de kleur niet conform de richtlijnen is, dan krijg je een foutmelding.

Niet herkende kleuren en laagnamen worden automatisch als ‘snijden’ ingelezen. Deze lijnen worden blauw weergegeven in de preview.

Bij vlakgraveren dient nog te worden vermeld dat als je een stukje wilt laten graveren, je alleen de contouren moet tekenen...een beetje contra-intuïtief.

Je zou denken dat je bij vlakgraveren een mangenta fill doet van het vlak dat je wilt laten graveren, maar dat werkt dus niet.

Je kunt lines, polylines, curves, en splines gebruiken bij snijden, lijngraveren maar bij vlakgraveren kun je alleen gesloten lijnen, polylines en splines gebruiken, dus geen gevulde vlakken bij vlakgraveren.

Het is aan te bevelen om voordat je definitief uploadt, eerst een proef upload te doen.

 

Energielabel C

Één van de zaken die mij heel veel tijd en geld kosten is het voldoen aan de door de overheid opgelegde dwang om aan een energielabel te voldoen vóór januari 2023.

Het komt neer op het uitschakelen van energie- en milieuvriendelijke, goedwerkende, gagestookte branders voor CV en warm water.

Het is niet anders....

Er zijn subsidies beschikbaar, maar je komt terecht in een wirwar van bureaucratische formulieren invullen en weer allerlei accounts aanmaken met inlogcodes....in mijn ogen een chronische ziekte van de moderne tijd. 

 

Let op: hier begint het mee...label C staat op de 3e plaats...
Kijk goed: ondertussen worden de criteria verlegd naar boven: label C staat nu op de 6e plaats.

Onhaalbare klimaatdoelen.

Kijk ook eens naar deze argumenten

Ik ben een beetje "pissed off".

Ik had me voorgenomen om geen politiek en godsdienst te bedrijven op dit hobbyblog, want dat kost je immers lezers...

Maar als de hobby zó direct wordt ondermijnd, dan kan ik er niet omheen om mijn mening te geven.

De klimaatdoelen worden in eerste instantie geconcretiseerd in termen van CO2 vermindering en N2 vermindering.

CO2 en N2 zijn overigens essentiële bestanddelen van de lucht die we inademen daar zijn vriend en vijand het over eens.

Droge lucht bestaat ongeveer uit 78% stikstof (=N2), 21% zuurstof (=O2) en 1% argon (=Ar) alsook uit tussen de 0,1 en 4% waterdamp .

De lucht bevat ook zeer kleine hoeveelheden van andere gassen, zogenaamde sporengassen, zoals kooldioxide (=CO2) en methaan (CH4).

In de buitenlucht bedraagt de hoeveelheid koolstofdioxide of koolzuurgas (=CO2) ongeveer 0,04 vol.-% ...of anders geformuleerd: Ideale lucht bevat 350-1000 ppm kooldioxide (=CO2).

Uit het ijskernenonderzoek op Antarctica komt naar voren dat vóór de 19de eeuw de wereldwijde concentratie CO2 gemiddeld tussen de 180 ppm en 280 ppm lag. De lage CO2-concentraties waren tijdens de ijstijden.

Dus volgens die onderzoekers komt de opwarming van de aarde en een toename van CO2 in de lucht gelijktijdig voor

Maar dit is dus een correlationeel verband: Veroorzaakt de Ijstijd lage CO2 waarden of veroorzaken lage CO2 waarden een Ijstijd? Daarover verschillen de geleerden van mening.

Op 11 mei 2019 is er 415,26 ppm CO2 gemeten op het meetstation Mauna Loa een vulkanisch eiland op Hawaï.

In 2005 bleek uit een wiskundig model dat bij een concentratie van 550 ppm CO2 de aarde 2 graden zou zijn opgewarmd ten opzichte van van de wereldwijde temperatuur in 1990.

Ze concluderen daaruit dat CO2 de opwarming veroorzaakt....dat zou worden verklaard via het model van "broeikas gas". Nogmaals: dat is een model, geen werkelijkheid.

Het probleem is dat de reguliere pers en TV dit narratief ook kritiekloos verkondigt.

Over broeikassen gesproken: Wat ik van telers en kwekers weet is dat zij CO2 inkopen in grote flessen om hun gewassen in de broeikassen beter te laten groeien. Dus in die zin is CO2 inderdaad een broeikas gas.

Om klimaatdoelen te halen moet de CO2 en de N2 hoeveelheid omlaag volgens de politici.

Hiervoor is weinig of geen wetenschappelijke basis.

De meeste onderzoeken zijn correlationeel van aard en zeker niet causaal.

Denk even over de volgende metafoor:

Bij een brand zie je vaak een of meerdere brandweerauto's...brand en brandweer komen vaak tegelijk samen voor, maar dat betekent nog niet dat de brandweer de brand heeft veroorzaakt. 

Maar als je niet overtuigd bent dat CO2 de oorzaak van de opwarming is, wat dan wel?

Ik denk dat we eens naar de zon moeten kijken....

Zie ook de opvattingen van Clintel... (een samentrekking van climate en intelligence).

Zo....ik heb het gezegd, hopelijk verlies ik nou niet al te veel aanhang....we zullen het zien.

 

Broeikas gas

Wat is dat nou precies?

Echt helder wordt het niet utgelegd in mijn opinie....er wordt namelijk verschillend over gedacht.

Dus het is geen uitgemaakte zaak.

Wie heeft er gelijk? geen idee, ik ben niet opgeleid om zoiets te beoordelen.

Ik merk wel dat er flink wat emotie bij zit. Namelijk bangmakerij.

Er zit niet alleen emotie bij, maar ook geld: het gaat jaarlijks om vele miljoenen subsidies. Volgens subsidiefocus.nl is er in totaal is € 598 miljoen subsidie te verdelen.

En als ik verder zoek lopen de rillingen me over de rug.

Tegelijkertijd geeft het aan welke formidabele kracht we tegenover ons hebben...ik ga die strijd niet strijden, maar ik wil het wel gezegd hebben.

 

 

Nieuwe reacties

29.03 | 10:44

eh sorry, je hebt gelijk, ik las het niet goed. Het is inmiddels gecorrigeerd.

29.03 | 09:18

Hoi Rolf, de dikte wordt door Jan bepaald, ik voer alleen het tekenwerk uit

18.03 | 09:22

Dag Jaap
Mooi om te zien dat er weer modelbouw vorderingen zijn te melden
Opm. balkons van 4mm lijken me wat dik waarschijnlijk moet dit 0.4mm zijn
Grt Rolf

28.02 | 16:11

Met Solid Edge 3D heb ik geen ervaring.
Mvg, Frank Jonkers